VIRAL VISIONS / PODCASTS WAVE

VIRAL VISIONS 2021-2023

„Viral Visions – deconstructing art immunity”

Erasmus+ / Adult education / Partnerships for Creativity

Projekt ma na celu postawić pytania wśród europejskich partnerów z Niemiec (lider), Polski, Chorwacji, Francji, Włoch i Austrii, gdzie każdy partner działa w specyficznym środowisku kulturowym, aby docelowo zbudować zbiór dobrych praktyk, które pokazałyby, w jaki sposób sztuka, w tym w szczególności sztuka tańca i performansu oraz działania twórcze oferują narzędzia i nowe perspektywy wzmacniające odporność i innowacyjność jako twórczą ekspresję.

Projekt ma na celu zmianę spojrzenia wśród politycznych i społecznych poglądów, że sztuka i kreatywność mogą być nieistotne. Rozwój widowni to kwestia partycypacji i dostępu do kultury. Partnerzy projektu planują warsztaty / szkolenia, wydarzenia publiczne i round tables, a także podcasty z tych działań.

Kolektyw HOTELOKO movement makers zrealizował 4 podcasty z wieczoru HER MOVE, który odbył się w ramach drugiej edycji International Movement Festival U:NEW w Warszawie 30.09.2022 r. w Instytutcie Teatralnym im. Z. Raszewskiego:

Podcast – Viral Visions – Warsaw – NOT THE SAME / ZOE MARSTON / KARINA SZUTKO / VOL.1

The podcast includes an excerpt from a conversation after the performance „NOT THE SAME” – Karina Szutko and Zoe Martson, which was presented as part of the second edition of the International Movement Festival U:NEW in Warsaw. The conversation took place on 30.09.2022 at the Z. Raszewski Theater Institute. The conversation is moderated by Agata Życzkowska, director of the festival.

Length: 8:25

 

Podcast – Viral Visions – Warsaw – WHERE TO / DIANA SZNEK / MAŁGORZATA BARTECKA / VOL. 2

The podcast includes an excerpt from a conversation after the performance „WHERE TO” -Diana Sznek and Małgorzata Bartecka, which was presented as part of the second edition of the International Movement Festival U:NEW in Warsaw. The conversation took place on 30.09.2022 at the Z. Raszewski Theater Institute. The conversation is moderated by Agata Życzkowska, director of the festival.

Length: 4:31

Podcast – Viral Visions – Warsaw – WE WILL TALK LIKE THIS / KLARA FLOREK / VOL. 3

The podcast includes an excerpt from a conversation after the performance ” WE WILL TALK LIKE THIS” -Klara Florek, which was presented as part of the second edition of the International Movement Festival U:NEW in Warsaw. The conversation took place on 30.09.2022 at the Z. Raszewski Theater Institute. The conversation is moderated by Agata Życzkowska, director of the festival.

Length: 7:35

Podcast – Viral Visions – Warsaw – WARSAW FALL / IDALIA ROBERTA KUROWSKA / VOL. 4

The podcast includes an excerpt from a conversation after the performance „WARSAW FALL” -Idalia Roberta Kurowska, which was presented as part of the second edition of the International Movement Festival U:NEW in Warsaw. The conversation took place on 30.09.2022 at the Z. Raszewski Theater Institute. The conversation is moderated by Agata Życzkowska, director of the festival.

Length: 3:03

Podcast o samym kolektywie HOTELOKO movement makers – idee i stategie – opowiada o tym Agata Życzkowska (język angielski):

Partners:

 

——————————————-

The European Commission support for the production of this publication does not constitute an endorsement of the contents which reflects the views only of the authors, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.