Fundacja

Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ [frt:nf] powstała w 2009 r. w Warszawie z inicjatywy Agaty Życzkowskiej, aktorki, reżyserki, dramaturżki, tancerki, kuratorki tańca, performerki, edukatorki, koordynatorki, producentki. Fundacja ma na celu wspieranie i integrację artystów związanych z teatrem, tańcem i kulturą: aktorów, tancerzy, performerów, reżyserów, choreografów, dramaturgów, scenografów, muzyków, fotografów, artystów wideo.

Wizją Fundacji jest świat, w którym kultura wzmacnia międzypokoleniowe więzi społeczne wokół tradycji związanej ze sztuką teatru i tańca oraz dialogu z tą tradycją w nowoczesnych formach.

Fundacja zgodnie ze statutem realizuje swoje cele m.in. poprzez produkcję i eksploatację spektakli kolektywu HOTELOKO movement makers oraz poprzez organizowanie projektów szczególnie związanych z tańcem współczesnym i performansem z uwzględnieniem działalności edukacyjnej skierowanej do młodzieży.

Fundacja ma na celu wspieranie i integrację artystów związanych z teatrem, tańcem i kulturą: aktorów, tancerzy, performerów, reżyserów, choreografów, dramaturgów, scenografów, muzyków, fotografów, artystów wideo.Jednym z celów jest także działalność edukacyjna. Zależy nam na wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży (również ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym) w rozwoju artystycznym i kulturalnym właśnie poprzez teatr i taniec.

Fot. Marta Ankiersztejn

Pobierz statut Fundacji

Możesz wesprzeć działania Fundacji:
BGŻ PNB Paribas S.A.
Nr konta: 50203000451110000002608990

KRS 0000344059
NIP 113-278-50-27
REGON 142140521

Zobacz nasze działania w zakładce PROJEKTY

Projekt Rzecz o wolności / Syrena herbem twym zwodnicza

Projekt Nowe Wyzwolenie

Statut Fundacja Rozwoju Teatru NOWA FALA