TRANSNATIONAL MEETING VIRAL VISIONS / ERNESTINOVO 2022 / ERASMUS+

Projekt współfinansowany przez Komisję Europejską w programie „Erasmus+”.

Partnerzy:

Spartenübergreifende Interdisziplinäre
und Bühnenkunst  / Vienna

Mala akademija umjetnosti Ernestinovo

VIRAL VISIONS 2021-2023

„Viral Visions – deconstructing art immunity”

Erasmus+ / Adult education / Partnerships for Creativity

Trzecie spotkanie projektu, a pierwsze w roku 2022 odbyło się w Chorwacji, w miejscowości Ernestinovo, gdzie ma siedzibę partner projektu Mala akademija umjetnosti Ernestinovo.

Jednym z tematów tego projektu jest debata na temat europejskiego wymiaru Covid 19 w kontekście dyskusji o znaczeniu zawodowym oraz wokół kwestii efemeryczności sztuki artystycznej w ramach polityki miast i trudności w dostępie do nowej publiczności.

Projekt ma na celu postawić pytania wśród europejskich partnerów z Niemiec (lider), Polski, Chorwacji, Francji, Włoch i Austrii, gdzie każdy partner działa w specyficznym środowisku kulturowym, aby docelowo zbudować zbiór dobrych praktyk, które pokazałyby, w jaki sposób sztuka, w tym w szczególności sztuka tańca i performansu oraz działania twórcze oferują narzędzia i nowe perspektywy wzmacniające odporność i innowacyjność jako twórczą ekspresję.

Projekt ma na celu spowodować usunięcie wrażenia wśród politycznych i społecznych stwierdzeń, że sztuka i kreatywność nie są istotne, dając impulsy przeciwko izolacji i poszukiwanie odporności, zdrowia psychicznego i fizycznego oraz dobrobytu społecznego.

Rozwój widowni to kwestia partycypacji i dostępu do kultury. Partnerzy projektu planują warsztaty / szkolenia, wydarzenia publiczne i round tables, aby potwierdzić swoje spostrzeżenia, że sztuka jest zdecydowanie istotna dla społeczeństwa i jego obywateli, szczególnie w kontekście kryzysu i odkrywania nowych ścieżek zdobywania wiedzy na temat nowej publiczności i rozwoju umiejętności wśród amatorskich artystów wykonawców.

 

WARSZTATY

Program nauczania –  „szkolenie profesjonalnych i nieprofesjonalnych artystów” z wykorzystaniem kreatywnych metod i „języka sztuki”.

Wiedza partnerów zostanie poszerzona i wzbogacona wspólnymi doświadczeniami oraz różnicami narodowymi i regionalnymi. Partnerzy pracują nad zbudowaniem zbioru zróżnicowanych kompetencji w dziedzinie sztuki tańca i edukacji.

Terminarz spotkań:

Düsseldorf – lipiec 2021

Palermo – październik 2021

Ernestinovo – marzec/kwiecień 2022

Warszawa – maj 2022

Wiedeń – listopad 2022

Carcassonne – marzec / kwiecień 2023

Düsseldorf – maj 2023