Foundation

Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ [frt:nf] / Theatre Developement Foundation “New Wave” was founded in 2009 r. by Agata Życzkowskiej, director, actor, performer, dramatist and Dawid Żakowski, director, actor in physical theatre, pedagog.
Foundation ma na celu wspieranie i integrację artystów związanych z teatrem, tańcem i kulturą: aktorów, tancerzy, performerów, reżyserów, choreografów, dramaturgów, scenografów, muzyków, fotografów, artystów wideo, filmowców.
Jednym z celów jest także działalność edukacyjna. Zależy nam na wyrównywaniu szans dzieci i młodzieży (również niepełnosprawnych) w rozwoju artystycznym i kulturalnym właśnie poprzez teatr i taniec.
Wizją Fundacji jest świat, w którym kultura wzmacnia międzypokoleniowe więzi społeczne wokół tradycji związanej ze sztuką teatru i tańca oraz dialogu z tą tradycją.

Fundacja zgodnie ze statutem realizuje swoje cele m.in. poprzez organizowanie projektów teatralnych, tanecznych i performatywnych z uwzględnieniem działalności edukacyjnej skierowanej do dzieci i młodzieży.
Pobierz statut Fundacji

You can help:
BGŻ PNB Paribas S.A.
50203000451110000002608990

KRS 0000344059
NIP 113-278-50-27
REGON 142140521