DANCE HIGHWAYS – PROJEKT EUROPEJSKI – ERASMUS+ 2021-2022

Działania

 • Transnational meeting, 24–25 lutego 2021, Carcassonne, Francja
 • Workshop, 10–16 maja 2021, Palermo, WłochY
 • Workshop, 10–16 grudnia 2021, Warszwa, Polska
 • Transnational meeting, grudzień 2021, Warszawa, Polska
 • Workshop, kwiecień 2022, Tromsø, Norwegia
 • Transnational meeting, czerwiec 2022, Bilbao, Hiszpania
 • Workshop, sierpień 2022, Düsseldorf, Niemcy
 • Transnational meeting, sierpień 2022, Düsseldorf, Niemcy
 • Transnational meeting, wrzesień 2022, Carcassonne, Francja

Activities

 • Transnational meeting, 24 – 25 February 21, Carcassonne, France
 • Workshop, 10 – 16 May 21, Palermo, Italy
 • Workshop, 6 – 10 September 21, Carcassonne, France
 • Workshop, 8 – 16 December 21, Warsaw, Poland
 • Transnational meeting, December 21, Warsaw, Poland
 • Transnational meeting, June 22, Bilbao, Spain
 • Workshop, April 22, Tromsø, Norway
 • Workshop, August 22, Düsseldorf, Germany
 • Transnational meeting, August 22, Düsseldorf, Germany
 • Transnational meeting, September 22, Carcassonne, France
Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Partnerzy:

DANCE HIGHWAYS to europejski projekt, który łączy sześciu partnerów działających na polu tańca współczesnego: L’espace ASDC i Zappulla DMN Company w Palermo, Fundację Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’ i kolektyw Hoteloko movement makers w Warszawie, THEATER DER KLÄNGE w Düsseldorfie, Dansearena nord w Tromsø, La Fundicion w Bilbao oraz La Galerie Chorėgraphique w Carcassonne.

Ten międzynarodowy projekt, wspierany przez Unię Europejską w ramach programu Erasmus +, będzie realizowany przez dwa kolejne lata w postaci europejskiego kalendarza spotkań, w celu wymiany dobrych praktyk między profesjonalistami i profesjonalistkami w dziedzinie tańca współczesnego i sztuk pokrewnych. Jednym z ważniejszych zadań będzie także podwyższanie kompetencji artystów i artystek tańca poprzez regularne warsztaty taneczne.

Ideą projektu jest wspieranie i poprawa jakości oraz dostępności sztuki i kultury poprzez konsolidację relacji między profesjonalistami według klucza: Art-Education-Health and Integration. To projekt edukacji kulturalnej dla artystów i artystek oraz menadżerów i menadżerek tańca współczesnego, którego celem jest wzmocnienie synergii między partnerami w kontekście artystycznym, kulturowym i społecznym.

Od lutego 2021 r. do września 2022 r. zostanie zorganizowanych pięć dwudniowych międzynarodowych spotkań oraz pięć pięciodniowych warsztatów, które zgromadzą odpowiednio dwunastu międzynarodowych ekspertów i ekspertek w dziedzinie tańca i dokonają innowacyjnych doświadczeń artystycznych z udziałem osiemnastu profesjonalnych tancerzy i tancerek z konsorcjum DANCE HIGHWAYS, podczas dwudziestu pięci dni warsztatów. Ponadto sześciu partnerów stworzy międzynarodowe festiwale, a także różne programy i wydarzenia upowszechniające sztukę tańca współczesnego, co stworzy okazję do podzielenia się owocami tego procesu z szeroką publicznością.

Dla sześciu partnerów DANCE HIGHWAYS celem jest znalezienie odpowiedzi na pytania o przyszłość sztuki tańca w kontekście kryzysu wywołanego przez pandemię zarówno dla sektora choreograficznego, jak i dla wrażliwych grup społeczności, poprzez szereg narzędzi, jakie dają praktyki tańca współczesnego.

La Galerie Chorégraphique, wiodący partner DANCE HIGHWAYS, będzie gospodarzem pierwszego  spotkania w Carcassonne w dniach 24 i 25 lutego 2021 roku. Polskę będą reprezentowały Agata Życzkowska, reżyserka, aktorka, menadżerka i kuratorka tańca oraz  Adriana Liwara, menadżerka i koordynatorka realizująca projekty taneczne.

————-

W ramach projektu w grudniu 2021 r. w  Warszawie odbędą się działania mające na celu podniesienie kwalifikacji uczestników poprzez nabywanie metodologii edukacyjnych dla tańca współczesnego i ich zastosowań w rozwoju dorosłych:

warsztaty DANCE HIGWAYS

spotkania TRANSNATIONAL MEETINGS

Imprezami towarzyszącymi programowi będą spektakle taneczne oraz rozmowy artystów i artystek z publicznością. 

DANCE HIGHWAYS is a European project that brings together six contemporary dance partners the L’espace ASDC in Palermo, the Fundacja Rozwoju Teatru „NOWA FALA” in Warsaw, the THEATER DER KLÄNGE in Düsseldorf, Dansearena nord in Tromsø, La Fundicion in Bilbao and the Galerie Chorégraphique in Carcassonne.

This international project, supported by the European Union within the framework of Erasmus +, will implement until September 2022 a European calendar of transnational mobilities, with the aim of sharing good practices between experts and offering ongoing professional training workshops for contemporary dancers.

The objective of the project is to support and improve the quality and accessibility of Arts and Culture, by consolidating the cross professional relationship: Art-Education-Health and Integration. Dance Highways thus aims to strengthen a synergy between project proposals and structures in an artistic, cultural and social context.

From February 2021 to September 2022, five two-day transnational meetings and a total of five five-day workshops will be organised to, respectively, bring together twelve international experts and carry out innovative artistic experiences involving 18 professional dancers from the DANCE HIGHWAYS consortium, during the 25 days of workshops. In addition, the six partners will generate international festivals and various dissemination programs, which will generate opportunities to share the fruits of this process with a wide audience.

For the six partners of DANCE HIGHWAYS, it is a question of finding answers linked to the crisis caused by the pandemic both for the choreographic sector and for vulnerable populations, through the range of tools provided by contemporary dance practices.

La Galerie Chorégraphique, leading partner of DANCE HIGHWAYS, will host the first transnational meeting of the project in Carcassonne on 24 and 25 February 2021.