CODASI / FOCUS GROUPS

Projekt CODASI / Contemporary Dance for Sustainability and Inclusion

Fundacja Rozwoju Teatru 'NOWA FALA’ we współpracy z czterema partnerami z różnych krajów europejskich:

– Dame de Pic Asbl / cie Karine Ponties / Bruksela  / Belgia https://damedepic.be/en/
– La Galerie Chorégraphique / Carcassonne / Francja https://www.facebook.com/lagaleriechoregraphique
– L’ESPACE APS/ASD / Zappulla DMN Company / Palermo / Włochy/ https://www.lespacepalermo.it/en_index.php
– ASSOCIATION KULTURANOVA UDRUZENJE / Novi Sad / Serbia https://www.kulturanova.org/index.php/en/

obecnie pracuje nad badaniami w dziedzinie tańca współczesnego, które mają na celu zdiagnozowanie sytuacji polskich zespołów tanecznych w kontekście zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego. Pod koniec 2023 roku odbyły się badania fokusowe z wybranymi zespołami i artystami z całej Polski. Podobne badania zrealizowali wszyscy partnerzy. Wspólny raport zostanie wkrótce udostępniony dla wszystkich jako nowe narzędzie dla artystów i pedagogów tańca współczesnego.