9/12/2016 / WARSZTATY / CENTRUM SZTUKI TAŃCA

Bezpłatne warsztaty w ramach Centrum Sztuki Tańca

10:00-11:30 – Animal Flow / Prowadzenie: Paulina Święcańska

Animal Flow jest autorską metodą pracy z ciałem, która została stworzona na bazie wieloletnich doświadczeń z różnymi formami ruchu przez Mike Fitcha (Global Bodyweight Training).
Dzięki treningowi wzmocnisz i zwiększysz elastyczność ciała oraz poszerzysz zakres ruchu, a także wyrzeźbisz sylwetkę w ciekawy i zdrowy dla ciała sposób.
Trening jest tak zaprogramowany, aby zarówno amatorzy jak i osoby bardziej zaawansowane w pracy z ciałem mogły uzyskać maksimum korzyści. Jest to możliwe ze względu na pracę z tempem i wariantami różnych kombinacji ruchowych danego ćwiczenia/zadania.
Ważnym elementem treningu jest praca z kręgosłupem – wzmocnienie, kośćca i mięśni stabilizujących sylwetkę. Elementy treningu zawierające spirale, rotacje, wygięcia do przodu i do tyłu mające charakter rehabilitacyjny dla kręgosłupa.
W Animal Flow jest dużo wariantów i kombinacji, które można ze sobą łączyć w zależności od tego jaki efekt chcemy uzyskać. Animal Flow jest bardziej praktyką jak joga czy sztuki walki niż tylko treningiem ruchowym dzięki czemu z czasem nabiera się własnego stylu i charakteru ruchu.

11:30-13:00 – Teatr fizyczny / Prowadzenie Dawid Żakowski

13:00-14:30 – Teatr fizyczny – warsztaty dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) / Prowadzenie: Dawid Żakowski
Proponujemy praktyczne poszukiwania pozwalające na pogłębianie świadomości ciała i przestrzeni w pracy indywidualnej i zespołowej. W naszej pracy odwołujemy się do podstawowych technik teatru fizycznego, połączonych z elementami tańca współczesnego i jogi. Poszukujemy indywidualnej ekspresji, świadomej i osobistej kompozycji w odniesieniu do struktury dramaturgicznej wybranego tekstu kultury (literatura, film, muzyka). Częścią zajęć jest budowanie struktur ruchowych opartych na improwizacjach indywidualnych i grupowych. Poza tym skupiamy się na rozwoju kreatywności ruchowej, poznawaniu i poszerzanie zakresu ruchu oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych. Ważnym elementem zajęć jest również praca z partnerem – uważność na propozycje i umiejętność odpowiadania partnerowi, a także praca ze zrozumieniem ciała drugiego aktora/performera. Na program sesji składać się będzie: trening fizyczny (ćwiczenia plastyczne, motoryczne i relaksacyjne) oraz praca twórcza (improwizacja, dynamiczne wykorzystanie przestrzeni, ćwiczenia kompozycyjne, w tym kompozycja, dramaturgia i technika montażu). W ramach warsztatów powstaje choreografia-tekst wykorzystująca indywidualne improwizacje tworzone przez uczestników warsztatów. Nasze warsztaty kierowane są do młodzieży i dorosłych. Mają na celu edukację artystyczną i kulturalną za pomocą technik teatralnych i technik edukacji interaktywnej. Mają charakter jednorazowy lub cykliczny i posiadają stałą strukturę działań warsztatowych, które stopniowo wprowadzają uczestników w zagadnienia z zakresu teorii i praktyki teatralnej. Pozwalają uczestnikom na wyrażenie swojego zdania w artystyczny sposób i podkreślają wagę wyrażania własnej opinii na forum publicznym. Warsztaty poprowadzi zespół Teatru Sztuka Nowa | Dawid Żakowski, Maciej Tomaszewski, Kamil Polański, Vera Popova, Piotr Piotrowicz, Małgorzata Trajkowska |

14:30-16:00 – Weak up – warsztaty performance dla młodzieży gimnazjalnej i licealnej (13-19 lat) / Prowadzenie: Agata Życzkowska

Weak up to warsztaty skierowane do młodzieży gimnazjalnej i licealnej, podczas których praca odbywa się w grupie. Jednym z ważniejszych elementów jest budowa relacji w nowej sytuacji, jaką jest spotkanie pomiędzy różnymi osobami poprzez wyrażenie emocji ciałem, gestem, głosem, słowem, śpiewem. Działania te mają także pobudzić wyobraźnię, aby wykroczyć poza znajome standardy łączenia własnego ciała i głosu. Poprzez nietypowe zadania performatywne w określonej przestrzeni z określoną grupą ludzi warsztat ma wywołać stany i emocje, które będą działały na całą grupę w sposób pobudzający. Warsztat jest skierowany do wszystkich, którzy chcą przeżyć inspirujące spotkanie, nie tylko związane z tańcem i ruchem, ale przede wszystkim ze świadomym byciem w zbiorowości.

Zapisy na stronie CST www.centrumsztukitanca.org/warsztaty/