CODASI / PALERMO / WORKSHOPS

Ciąg dalszy projektu CODASI – Contemporary Dance for Sustainability and Inclusion (taniec współczesny dla zrównoważonego rozwoju i włączania społecznego). Drugie spotkanie tym razem w Palermo z naszymi partnerami z Belgii, Włoch, Francji i Serbii. W tym intensywnym tygodniu pełnym nowych doświadczeń, każdy z partnerów miał okazję przeprowadzić warsztaty w zakresie swojej metodologii, sfokusowanej na zrównoważonym rozwoju i inkluzywności. Mieliśmy przyjemność uczestniczyć w tej niezwykle inspirującej wymianie dobrych praktyk i badań choreograficznych między partnerami.

Pierwszego dnia warsztaty przeprowadził Giovani Zappulla z organizacji L’ESPACE / Zappulla DMN Company z Palermo prezentując swoją technikę Danza Movimento Naturale opartą na metodzie Qi Gongu. 
https://www.lespacepalermo.it/en_index.php

Drugiego dnia Karine Ponties z organizacji Dame de Pic z Brukseli zaproponowała zestaw ćwiczeń self-massage oraz rytmicznych pomagających lepiej zrozumieć ideę zrównoważonego rozwój.
https://damedepic.be/en/

Trzeciego dnia szansę miał zaprezentować się nasz kolektyw HOTELOKO movement makers (Agata Życzkowska, Karina Szutko, Maciej Feliga oraz gościnnie Katarzyna Powalska). Przeprowadziliśmy warszaty budujące zaufanie w grupie w formule demokratycznej. Poprzez wspólne ćwiczenia dotyczące zrównoważonego rozwoju nawiązaliśmy silne więzi stanowiące początek formowania się nowej wspólnoty.   

Czwarty dzień warsztatów należał do La Galerie Chorégraphique z Carcassonne.  Wspólnie z Thierrym Gourmelenem poszukiwaliśmy rozwiązań dla potrzeb, które następnie zostały wyrażone we wspólnym raporcie ze wszystkich krajów. 

Ostatniego dnia Ivan Lokic z organizacji OSSA działającej w Belgradzie zaproszonej przez stowarzyszenie KULTURANOVA z Novi’ego Sadu przeprowadził warsztaty dotyczące metody Alexandra umożliwiającej odzyskanie wewnętrznej swobody ciała i ducha.
https://www.kulturanova.org/index.php/en/