12/12/2021 U:NEW FESTIVAL DANCE HIGHWAYS / NEW FOLK / ZAPULLA DMN COMPANY

12.12.2021 / 19:00 / Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Free entry to all events

Invitation booking required:REGISTRATION

Project co-financed by the European Union Programme „Erasmus+”.

Partners of the network DANCE HIGHWAYS:

La Galerie Chorégraphique/Carcassonne, La Fundición – Asociación Puertas Abiertas/Bilbao, L’ESPACE ASDC/Palermo, Dansearena nord/Tromsø, Theater der Klänge/Germany, Fundacja Rozwoju Teatru ‚NOWA FALA

Organizer: HOTELOKO movement makers

Co-organizer: Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2 / Warszawa

The U:NEW Festival is co-financed by the Foundation for Polish-German Cooperation, the European Commission in the Erasmus+ Programme, the Cervantes Institute in Warsaw

Media partners: TVP Kultura, portal taniecPOLSKA.pl, miesięcznik TEATR, portal e-teatr, portal teatralny.pl, kwartalnik TANIEC, portal Teatr dla Wszystkich, portal ngo.pl, Notes Na 6 Tygodni NN6T

International Movement Festival U:NEW 

12.12.2021 / 19:00

PROGRAM

„W drodze – On the Way” / company New Folk / Poland / 40 min.

„Apollo et Dafne” – Zappulla DMN company / Italy / 30 omin.

—-

„W drodze – On the Way” / Zespół New Folk / Anna Gilla-Małuj / / Polska / 40 min.

„On the Road” is a dance spectacle prepared on the occasion of the jubilee of the New Folk group, which works at the Youth Palace in Warsaw and is led by dancer and choreographer Anna Gilla-Małuj. The inspiration for the performance was a Norwegian proverb: only those who wander, find new paths. Our journey together began in 2011. During that time, each of us has discovered not only new paths, but also who we are, where we are heading, what is important to us. „On the Road” tells the story of the journey each of us takes as we walk through life, a journey both metaphorical and practical: relationships, rites of passage, inner transformations, but also exploring the world, trips to places both familiar and less familiar. It is a miniature of experiences and adventures from their 10 years together.

Fot. Marta Ankiersztejn

Concept and choreography: Anna Gilla-Małuj / performance: Natalia Dąbrowska, Julia Dąbrowska, Malwina Dąbrowska, Antonina Grupińska, Anna Jakubczyk, Michalina Januchta, Mateusz Ofrecht, Joanna Rojek, Dominika Słomian, Mikołaj Słomczyński, Karina Szutko, Marcin Wiktorowicz, Helena Zaborowska / duration: 40 min.

ANNA GILLA-MAŁUJ

Pedagogue, socio-cultural animator, dance instructor and choreographer. A graduate of the Faculty of Pedagogy at the University of Warsaw (2010) and the Instructor’s Qualification Course in Jazz Dance at the Mazovian Centre of Culture and Arts (2009). Actively involved in dance for over 25 years. Since 2009 also involved in theatrical projects (Polish and international). Participant of trainings in dance therapy, circus pedagogy and dance workshops (Polish and international) conducted under the supervision of distinguished instructors and choreographers. On a daily basis she works in the Youth Palace in Warsaw, running Jazz Folk Dance classes for children and teenagers aged 6-20 years old, where she also founded the New Folk group in 2011. Her choreographies have won numerous awards at national and international competitions and festivals.

—–

„Apollo et Dafne” – Zappulla DMN company / Italy / 30 omin.

This show, based on the myth of Apollo and Daphne, re-proposes the archetypes of the couple relationship, leading to awareness of the mechanisms of falling in love and rejection and creating a mirror of the consciousness of those who the representation. For a greater dramaturgical depth of the characters the choreographer subjected the protagonists to a sort of psychoanalysis of the couple. The pièce articulates several levels of representation investigating the relationship between man and woman and between Apollo and Daphne; the characters of the myth and what the myth refers to at a deep level in the psyche of the artists who represent the scene communicate; the artists become the medium of a powerful synthesis that involves the spectator in a different way. The sound universe that accompanies the dancers is the result of an innovative research that employs experimental technologies through the capture and digital processing of sound. The scenography is virtual and interactive.

Photo Lorenzo Gatto

GIOVANNI ZAPPULLA

(Palermo 13th October 1973)

Dancer and choreographer, graduated from the CNR in Boulogne Billancourt (Paris); graduated from the R.I.D.C. in Paris in contemporary dance. He is a Qigong practitioner and instructor of Chen style Taijiquan. He is the creator of the Choreographic Centre L’espace and the Zappulla DMN company; his work is based on the innovative DMN method – Natural Dance Movement, the result of a holistic vision that integrates Taijiquan and Qigong, for a strongly expressive and performative result.

ANNACHIARA TRIGILI

(Palermo 19th July 1983)

Dancer, degree in Performing Arts, specializing in Musicology from the University of Palermo. She is Qigong Operator and Taijiquan instructor. She contributes to the creation of the L’espace Choreographic Centre. With Giovanni Zappulla she collaborated in the research and creation of the Danza Movimento Naturale method (DMN).  She is a teacher of contemporary and classical dance and Taijiquan at the Xinergie center. She is also co-director and dancer of the Zappulla DMN company.

GIUSEPPE RIZZO

(Palermo 13th November 1980)

Composer, musician and sound designer. He graduated in guitar from the Conservatory of Music V. Bellini of Palermo and in Didactics of the musical instrument. He obtained a master’s degree in Electronic Music. He has several collaborations in the field of theatre, cinema and performing arts with renowned artists and established theatres.  Since 2006 he has been a member of the contemporary dance company Zappulla DMN in Palermo, for which composed and played.

PETRA TROMBINI

(Lovere il 25th April 1984)

After studying set design at the Academy of Fine Arts in Brera (MI), she began his work experience creating sets, personal work in film, theatre and event staging. She deepened the technical side of the job as a stagehand at the CRT theatre in Milan, where she followed all the technical set-ups and tours, and developed a keen interest in lighting design and its dramaturgical and scenic interaction.

 

12/12/2021 U:NEW FESTIVAL DANCE HIGHWAYS / NEW FOLK / ZAPULLA DMN COMPANY

International Movement Festival U:NEW 

12.12.2021 / 19:00 / Centrum Promocji Kultury, ul. Podskarbińska 2

Wstęp wolny na zaproszenia – liczba miejsc ogranicznona

ZAPISY

Organizator: HOTELOKO movement makers

Współorganizator: Centrum Promocji Kultury Praga Południe, ul. Podskarbińska 2 / Warszawa

Projekt współfinansuje Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej, Komisja Europejska w programie Erasmus+, Instytut Cervantesa w Warszawie

Partnerzy festiwalu: Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego, Teatr BAZA, Davvi Scene for scenekunst, , Etxepare Basque Institute, Bodo 2024 European Capital of Culture, La Région Occitanie, Ville de Montauban, Tarn-et-Garronne-le département fr, Préfet de la région Occitanie

Patronat honorowy: Włoski Instytut Kultury w Warszawie

Patronat medialny: TVP Kultura, portal taniecPOLSKA.pl, miesięcznik TEATR, portal e-teatr, portal teatralny.pl, kwartalnik TANIEC, portal Teatr dla Wszystkich, portal warszawa.ngo.pl, Notes Na 6 Tygodni NN6T

Produkcja: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’

Projekt współfinansowany w ramach Programu Unii Europejskiej „Erasmus+”.

Partnerzy sieci DANCE HIGHWAYS:

La Galerie Chorégraphique/Carcassonne, La Fundición – Asociación Puertas Abiertas/Bilbao, L’ESPACE ASDC/Palermo, Dansearena nord/Tromsø, Theater der Klänge/Germany, Fundacja Rozwoju Teatru ‚NOWA FALA

 

International Movement Festival U:NEW 

12.12.2021 / 19:00

PROGRAM

„W drodze – On the Way” / zespół New Folk / Polska / 40 min.

„Apollo et Dafne” – Zappulla DMN company / Włochy / 30 omin.

—-

„W drodze – On the Way” / Zespół New Folk / Anna Gilla-Małuj / / Polska / 40 min.

„W drodze” to spektakl taneczny przygotowany z okazji jubileuszu zespołu New Folk, na co dzień działającego przy Pałacu Młodzieży w Warszawie, który prowadzi tancerka i choreografka Anna Gilla-Małuj. Inspiracją do stworzenia spektaklu było norweskie przysłowie: tylko ten kto wędruje, odnajduje nowe ścieżki. Nasza wspólna droga rozpoczęła się w 2011 roku. Przez ten czas każdy z nas odkrył nie tylko nowe ścieżki rozwoju, ale również to, kim jest, dokąd dąży, co jest dla niego ważne. „W drodze” opowiada o podróży, którą każdy z nas odbywa idąc przez życie, podróż zarówno metaforyczną, jak i praktyczną: relacje, rytuały przejścia, przemiany wewnętrzne, ale też odkrywanie świata, wyprawy w miejsca znane i te mniej znane. To miniatura doświadczeń i przygód z 10. lat razem.

Fot. Marta Ankiersztejn

Koncepcja i choreografia: Anna Gilla-Małuj / wykonanie: Natalia Dąbrowska, Julia Dąbrowska, Malwina Dąbrowska, Antonina Grupińska, Anna Jakubczyk, Michalina Januchta, Mateusz Ofrecht, Joanna Rojek, Dominika Słomian, Mikołaj Słomczyński, Karina Szutko, Marcin Wiktorowicz, Helena Zaborowska / czas: 40 min.

ANNA GILLA-MAŁUJ

Pedagożka, animatorka społeczno-kulturalna, instruktorka tańca i choreografka. Absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego (2010) oraz Instruktorskich Kursów Kwalifikacyjnych o specjalizacji taniec jazzowy w Mazowieckim Centrum Kultury i Sztuki (2009). Czynnie związana z tańcem od ponad 25 lat. Od 2009 r. udziela się także w projektach teatralnych (polskich i międzynarodowych). Uczestniczka szkoleń z zakresu terapii tańcem, pedagogiki cyrku, warsztatów tanecznych (polskich i międzynarodowych) prowadzonych pod okiem wybitnych instruktorów i instruktorek oraz choreografów i choreografek. Na co dzień pracuje w Pałacu Młodzieży w Warszawie prowadząc zajęcia z Tańca Jazz Folk dla dzieci i młodzieży wieku 6-20 lat, gdzie także od 2012 r. prowadzi zespół New Folk. Jej choreografie były wielokrotnie nagradzane na konkursach i festiwalach ogólnopolskich i międzynarodowych.

—-

„Apollo et Dafne” – Zappulla DMN company / Włochy

Spektakl oparty na micie o Apollo i Dafne zmienia archetypy relacji pary, prowadząc do uświadomienia sobie mechanizmów zakochania i odrzucenia oraz tworząc zwierciadło świadomości tych, których reprezentacja dotyczy. Dla zwiększenia dramaturgicznej głębi postaci choreograf poddał bohaterów swoistej psychoanalizie pary. Spektakl bada relację między mężczyzną i kobietą oraz między Apollem i Dafne. Komunikują się ze sobą bohaterowie mitu i to, do czego mit ten odnosi. Artyści stają się medium potężnej syntezy, która angażuje widza w sposób odmienny od relacji, jaką publiczność zazwyczaj może nawiązać z dziełem sztuki. Jest to doświadczenie dla zmysłów, umysłu i duszy. Wszechświat dźwiękowy towarzyszący tancerzom jest wynikiem nowatorskich badań, w których wykorzystano eksperymentalne technologie przechwytywania i cyfrowego przetwarzania dźwięku. Scenografia jest wirtualna i interaktywna.

Koncepcja i choreografia: Giovanni Zappulla

Wykonanie: Annachiara Trigili

Muzyka: Giuseppe Rizzo

Projekcje wiedoe: Petra Trombini

Fot. Lorenzo Gatto

GIOVANNI ZAPPULLA (Palermo, 13 października 1973)

Tancerz i choreograf, absolwent Narodowego Konserwatorium Muzyki i Tańca w Boulogne Billancourt (Paryż); w czerwcu 1999 roku ukończył R.I.D.C. w Paryżu i został profesorem tańca współczesnego. Jest instruktorem Qigong i Taijiquan Chen. Tańczył w różnych zespołach francuskich. W 1998 roku założył w Paryżu zespół Arteos, a w 2001 roku powrócił do Palermo. W 2006 roku był  twórcą i kuratorem Centrum Choreograficznego L’espace. W 2015 roku tworzy zespół taneczny Zappulla DMN, który zajmuje się produkcją spektakli choreograficznych i pracą pedagogiczną opartą na innowacyjnej metodzie DMN – Natural Dance Movement, czyli możliwości kształcenia we współczesnym obszarze choreograficznym, która opiera się na holistycznej wizji jednostki i czerpie ze wschodniej wiedzy Taijiquan i Qigong, pracując nad wielorakimi aspektami istoty ludzkiej dla uzyskania silnie ekspresyjnego i performatywnego rezultatu. Owoc pracy nad metodą jest widoczny we wszystkich jego kreacjach.

ANNACHIARA TRIGILI (Palermo, 19 lipca 1983)

Tancerka, absolwentka Uniwersytetu w Palermo na wydziale sztuk performatywnych, specjalizująca się w muzykologii. Jest operatorem Qigong i instruktorem Taijiquan. Przyczynia się do powstania Centrum Choreograficznego L’espace. Z Giovannim Zappullą współpracowała przy badaniach i tworzeniu metody Danza Movimento Naturale (DMN).  Jest nauczycielką tańca współczesnego i klasycznego oraz Taijiquan w centrum Xinergie. Jest również współdyrektorką i tancerką zespołu Zappulla DMN.

GIUSEPPE RIZZO (Palermo, 13 listopada 1980)

Kompozytor, muzyk i projektant dźwięku. Ukończył Konserwatorium Muzyczne V. Bellini w Palermo na wydziale gitary oraz dydaktykę instrumentu muzycznego. Uzyskał tytuł magistra w dziedzinie muzyki elektronicznej. Współpracował w dziedzinie teatru, kina i sztuk performatywnych z uznanymi artystami i uznanymi teatrami.  Od 2006 roku jest członkiem zespołu tańca współczesnego Zappulla DMN w Palermo, dla którego komponuje i gra.

PETRA TROMBINI(Lovere, 25 kwietnia 1984)

Po studiach scenograficznych na Akademii Sztuk Pięknych w Brerze (MI), rozpoczęła swoją przygodę zawodową z tworzeniem scenografii, osobistą pracą w filmie, teatrze i inscenizacją wydarzeń. Zgłębiła techniczną stronę pracy jako inscenizator w teatrze CRT w Mediolanie, gdzie śledziła wszystkie techniczne przygotowania i wycieczki, a także rozwinęła żywe zainteresowanie projektowaniem oświetlenia i jego dramaturgiczną i sceniczną interakcją.