WoDA / WATERFALL OF DANCE / DEMOCRATIC / DIALOG ACTIONS / AGATA ŻYCZKOWSKA

Projekt finansuje m.st. Warszawa w ramach programu „Mobilni w Kulturze”

Partnerzy:

 

 

Film ten zadaje pytanie:  Czy moralne jest zarabianie na wodzie?

Woda jest ostatnim dobrem naturalnym, które jeszcze nie zostało skomercjalizowane na całym świecie. Ale już dziś jest ona nazywana „niebieskim złotem. 

W 2010 roku Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło historyczną rezolucję, na mocy której prawo do zdatnej do picia, czystej wody oraz urządzeń sanitarnych uznano za prawo człowieka „niezbędne, by moc w pełni korzystać z życia”.

W rezolucji Parlamentu Europejskiego z 2015 r. stwierdzono, że dostęp do wody stanowi podstawowe prawo człowieka i jest niezbędny do życia. Niestety z powodu gwałtownie postępującej zmiany klimatu, degradacji środowiska i zmniejszających się zasobów wody ludzie na całym świecie częściej niż kiedykolwiek narażeni są na niedobór wody.

Już teraz połowa ludzkości przez co najmniej miesiąc w roku doświadcza poważnego niedoboru wody. W społeczeństwach rozwiniętych przez ostatnie 100 lat nie musieliśmy się martwić o wodę. Dostęp do niej był powszechny. Nie obawialiśmy się wysokich rachunków za wodę. Nikt nie oszczędzał. Ten czas już minął.

 

Premiera: 17.10.2020

koncepcja / reżyseria / dramaturgia / montaż / głos: Agata Życzkowska

performerzy: Bartłomiej Mamajek / Agata Życzkowska

zdjęcia: Agata Życzkowska / Karina Szutko

muzyka: Steve Coleman

 

Podziękowania:

Bartłomiej Mamajek / Karina Szutko / Stanica Wodna “Czaple”

 

Fot: Karina Szutko