SELFIE / PUDEŁKO / KISTE

direction / set design / video:
Thomas Harzem

sound:
Jan Zimmermann

performers:
Katarzyna Kafel / Agata Życzkowska / Thomas Harzem / Jan Zimmermann


Supported by Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej and Ambasada Republiki Federalnej Niemiec in Warsaw
Production: Fundacja Rozwoju Teatru ‘NOWA FALA’
Partner: Klub Kultury Saska Kępa
Media partner: Planeta FM, teatr dla was, kulturalnie waw.pl, 34MAGAZINE

selfie --- pudełko --- kiste

selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, sexy, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie
selfie, selfie, selfie, selfie, selfie

Trailer selfie:
Post trailer selfie: